DIF:s värdegrund

Värdegrund Djurgårdens idrottsförening

BAKGRUND

År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare – ledare, idrottare, styrelser, organisationer och supportrar medverkat i arbetet så antog alla föreningar gemensamt en styrande värdegrund för alla alliansföreningar. Den består av en vision och en position som uttalar en evig strävan att vara den ledande idrottsföreningen i Sverige, med ambitionen att vara bäst på att få människor att växa. Det är den fyr som ger riktning för oss och alla som vill verka med vårt namn. Vår karta är våra nio framgångsprinciper. Vi vet att när vi följer dem, så går alla resultat vår väg. Vi har nått störst framgångar i flest idrotter under våra första 125 år. Vår gemensamma plattform gör oss ännu bättre på att få människor att växa och ge mer tillbaka till människor och samhälle i ytterligare 125 år.

DIN ROLL

Du har en viktig roll för att göra värdegrundens ambition till föreningens framtid. Därför vill vi gärna ha dina tankar runt värdegrunden och vad den skulle kunna betyda i olika sammanhang. Maila på: [email protected]

VÅR VISION

’’Djurgårdens Idrottsförening får människor att växagenom idrottens gemenskap, för samhällets bästa’’

 • För oss är idrott något som får människor att växa
 • Vi ger en gemenskap och en utvecklande väg för att hantera utmaningar
 • Vi visar att rättvisa förutsättningar bygger både individer och samhälle

VÅR POSITION

’’Stockholms Stolthet – Sveriges ledande idrottsförening’’

 • Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen i Sverige och en symbol för Stockholm
 • Vi agerar nytänkande för att utveckla våra idrotter, vårt sociala ansvar, vår attraktionskraft och gemenskap.
 • Vi vågar ta ställning och visa vägen

VÅRA NIO FRAMGÅNGSPRINCIPER

De är vår vägledning och ska genomsyra all verksamhet. De är likt vision och position en evig strävan och inget man blir klar med. De ska styra riktningen på våra beslut och inspirera till aktiviteter. De är även en personlig inspiration för varje djurgårdare.

Stå upp för rättvisa  – Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör.

Tydligt ledarskap – Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage.

Tar socialt ansvar  – Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i samhället.

Professionell inställning – Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och att lära oss i allt vi gör.

Goda förebilder – Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer.

Varm gemenskap – Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra.

Alltid visa vilja – Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang.

Uppmuntra mod – Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa.

Glädje och kärlek – Vi delar entusiasm, inspiration och hopp.

LÄNGRE VERSION

VÅR VISION

’’Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa’’

 Förr oss är idrott mer än bara sport. Vi ser på idrott som språngbräda för människor. Vi tror att individer växer mest när alla förutsättningar är rättvisa. För att växa behöver man andra. Därför är våra gemensamma mål alltid viktigare än enskilda önskningar. Den som lär sig att respektera andra, som förstår att rättvisa, vilja och mod är nycklar till att bli både en bättre idrottare och människa, kommer också att bli det. I Djurgårdens IF vill vi inte bara nå bra sportsliga resultat, vi vill göra vårt samhälle lite bättre. Det gör vi genom att få fler att dela våra värderingar.

VÅR POSITION

Stockholms Stolthet – Sveriges ledande idrottsförening

Vi föddes i hjärtat av Stockholm. Vår strävan är alltid att vara Sveriges ledande idrottsförening. De framgångar vi haft har inte skett av en slump. De är resultatet av att vi vågat utmana traditionella vägar inom våra idrotter, att vi visat mod och adderat nytänkande inom socialt ansvar, kommersiell utveckling och våra supporterled. Men det är bara halva sanningen. Framgång är inget självspelande piano. Lika ofta som vi varit framgångsrika, lika ofta har vi varit illa ute. Vad som gjort att Djurgården alltid kommit tillbaka är vår tro på oss själva, varandra och att aldrig ge upp. Det är vår starka kärlek till det vi står för som gjort oss till Sveriges ledande idrottsförening och det som gör oss till Stockholms stolthet.

VÅRA NIO FRAMGÅNGSPRINCIPER


Våra framgångsprinciper bygger på våra erfarenheter och vår identitet. De är vår vägledning och ska genomsyra all vår verksamhet och våra relationer med supporterföreningar och partners. De är likt vision och position en evig strävan och inget man blir klar med. De ska styra riktningen på våra beslut och inspirera till aktiviteter. De är även en personlig inspiration för varje djurgårdare.

 1. Stå upp för rättvisa 

– Vi låter idrottens rättvisa ideal genomsyra allt vi gör.

 Som Sveriges ledande idrottsförening står vi upp för rättvisa och respekten för lagar och regler. I vår verksamhet kan vi visa idrottens möjlighet att påverka både individer och omgivning. Vi tror på kraften som uppstår när alla får samma chans. Vi tror på ett jämlikt samhälle där människor bedöms efter sin förmåga att lyfta sig själva och andra. Det genomsyrar allt vi gör. Vi är opolitiska, men det betyder inte att vi låter bli att ta ställning.  Vi ska visa vad vi står för med både med ord och handling.

 1. Tydligt ledarskap

– Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage.

 Tydligt ledarskap handlar om att veta vad man vill och vilja visa det. Vi skapar förtroende genom att stå upp för det vi tror på. Vi är lyhörda, samarbetar över gränserna och använder den kraft som finns inom hela Djurgårdsfamiljen. I vårt ledarskap ryms både kyla och värme. Kyla, därför att vi ska våga hålla oss kvar vid en plan, även vid tillfälliga motgångar. Värme, därför att vi alltid har att göra med människor. Och människor blir bättre när de lyfts upp än när de trycks ner. Tydligt ledarskap handlar mer om att få andra att bli starka, än visa sig stark själv. En ledargestalt, fostrad i Djurgården, är en trygghet för föreningen och en tillgång för hela samhället.

 1. Tar socialt ansvar

– Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i samhället.

Idrotten har unika möjligheter att bygga broar mellan människor i en värld där handlingar är viktigare än ord. Djurgårdens IF bryr sig och gör mer för samhället än att ta hand om de som kommer till oss. Vi erbjuder en tillhörighet och plats där alla har lika värde, oavsett könsidentitet, etnicitet, religion, läggning, funktionsnedsättning eller ålder.  När andra pratar om integration så lever vi inom idrotten den i vår vardag. Vår dragningskraft som Sveriges ledande idrottsförening ger oss unika möjligheter att få fler att idrotta, känna sig sedda och engagera sig, växa som människor och upptäcka vad Djurgårdens IF kan ge dem. 

 1. Professionell inställning  

– Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och att lära oss i allt vi gör.

Vi väljer alltid den lösning, den väg och de personer som bäst kan klara uppgiften – oavsett bakgrund. Vi ska vara professionella och objektiva i en känslostyrd värld. Våra idrottare arbetar hårt för sin framgång. Vi vill att samma disciplin ska genomsyra alla personer knutna till vår förening. Att vara professionell betyder att kunna skapa sportsliga framgångar med en ekonomi i balans. Har vi inte det ena så når vi aldrig det andra. Att vara professionell är att vara ödmjukt nyfiken och lära av de som lyckats före oss. Den dag vi tror oss veta bäst, den stund vi ingenting mer vill lära oss, det är dagen vi inte längre är professionella.

 1. Goda förebilder

 – Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer

Vi är alla en del av Sveriges ledande idrottsförening och en symbol för Stockholm. Vi djurgårdare har förmånen att vara en del av något mycket större än oss själva. När vi bär föreningens färger och talar i dess namn har vi ett ansvar för Djurgårdens Ifs anseende, oavsett om vi är på en stor arena, ute på resa, på sociala medier eller på träning eller tävling. Vi uppträder värdigt och visar omtanke för andra för det tar lång tid att arbeta upp ett gott anseende men fort att rasera det. Därför är vi alltid goda ambassadörer och vårdar tidigare djurgårdares goda insatser för föreningens bästa. Det är allas vår uppgift att lämna efter oss ett ännu bättre Djurgårdens IF till nästa generation.

 1. Varm gemenskap 

– Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra

Djurgårdsfamiljen är en gemenskap där vi gör varandra bättre och idrottsupplevelsen till något större. Det spelar ingen roll vilken idrott det gäller, vi är djurgårdare och när vi samlas är glädje och hög stämning en del av vår identitet. Vi månar om varandra i alla lägen. Vår energi kan vända matcher och tävlingar, ett magisk samspel mellan prestation och läktare som skapar några av våra starkaste Djurgårdsminnen. Det ska vi värna om. Ibland kan vi tycka olika. Då samlas vi, rannsakar oss själva och låter idrottens ideal och Djurgårdens Ifs bästa vara riktmärke.

 1. Alltid visa vilja

– Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang.

I Djurgården ser vi vilja som en talang. Är det något som kännetecknar oss så är det att viljan att träna hårt och kunna hålla ut längre än andra. Vi tappar aldrig hoppet hur svårt det än ser ut. Det är därför det är så jobbigt att tävla mot en djurgårdare, och så inspirerande att ha en djurgårdare vid sin sida. Viljan att aldrig ge upp kommer ur en motivation som byggts i samspel med de som står mig närmast. Viljan är något jag väljer och där jag får stöd av alla runt mig.

 1. Uppmuntra mod

– Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa.

Mod är att våga misslyckas. Mod är att våga välja vägar som ingen annan tagit. För att nå stora segrar måste man sätta utveckling före kortsiktiga framgångar. Vi ska inspirera alla djurgårdare att stå upp när det gäller som mest. Vi ska stötta alla att vilja utmana det invanda, våga förändra och driva innovation. Det är det som skapar skillnad när så mycket annat är lika. Mod är lika avgörande för våra framtida framgångar som det varit för våra tidigare. En djurgårdare bär sitt mod med sig genom hela livet.

 1. Glädje och kärlek

– Vi delar entusiasm, inspiration och hopp.

Genom glädje föds kärlek. Ur det kan man bygga en tro på att det omöjliga kan bli möjligt. Det är en styrka att kunna se leken även i allvaret. Tillsammans är glädje och kärlek energin i varje stordåd. Det spelar ingen roll om det gäller unga, elit, supportrar, ledare, organisation eller ideella. Alla drivs av samma motor. Glädjen övervinner motgångar och föder hopp. Den blir större när den delas av fler. Det är vår uppgift att se det som avstamp för allt vi gör. All livslång passion föds ur glädje och kärlek.