Styrelsen

§31 Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Ordförande

Viktor Adolfsson

viktor [a] jarnkaminerna.se
Född: 1989

Vice ordförande

Nils Grundström

nils.grundstrom [a] jarnkaminerna.se
Född: 1994

Kassör

Anna Wennerholm

anna.wennerholm [a] jarnkaminerna.se
Född: 1996

Sekreterare

Erik Hellgren

erik.hellgren [a] jarnkaminerna.se
Född: 1999

Ledamot

Anna Berg

anna [a] jarnkaminerna.se
Född: 1977

Ledamot

Daniel Hübinette

daniel.hubinette [a] jarnkaminerna.se
Född: 1994

Ledamot

Jules Attar

jules.attar [a] jarnkaminerna.se
Född: 1990

Ledamot

Jonas Högefors

jonas.hogefors [a] jarnkaminerna.se
Född: 1979

Ledamot

Emil Fredlund

emil.fredlund [a] jarnkaminerna.se
Född: 1987

Souvenirer

Oliver Nagel

oliver [a] jarnkaminerna.se
Född: 2002

Suppleant

Alice Dahle

alice [a] jarnkaminerna.se
Född: 1999