Styrelsen

§31 Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Ordförande

Viktor Adolfsson

viktor [a] jarnkaminerna.se
Född: 1989
År i styrelsen: 12 (inkl. nuvarande)

Vice ordförande

Joel Andersson

joel [a] jarnkaminerna.se
Född: 1977
År i styrelsen: 18 (inkl. nuvarande)

Kassör

Anna Wennerholm

anna.wennerholm [a] jarnkaminerna.se
Född: 1996
År i styrelsen: 8 (inkl. nuvarande)

Sekreterare

Erik Hellgren

erik.hellgren [a] jarnkaminerna.se
Född: 1999
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)

Ledamot

Anna Berg

anna [a] jarnkaminerna.se
Född: 1977
År i styrelsen: 11 (inkl. nuvarande)

Ledamot

Daniel Hübinette

daniel.hubinette [a] jarnkaminerna.se
Född: 1994
År i styrelsen: 3 (inkl. nuvarande)

Ledamot

Jules Attar

jules.attar [a] jarnkaminerna.se
Född: 1990
År i styrelsen: 2 (inkl. nuvarande)

Ledamot

Jonas Högefors

jonas.hogefors [a] jarnkaminerna.se
Född: 1979
År i styrelsen: 3 (inkl. nuvarande)

Ledamot

Emil Fredlund

emil.fredlund [a] jarnkaminerna.se
Född: 1987
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)

Ledamot

Nils Grundström

nils.grundstrom [a] jarnkaminerna.se
Född: 1994
År i styrelsen: 1 (inkl. nuvarande)