Tack för er tid

Dela gärna!

Vi vill tacka de nyligen själventledigade ledamöterna Jan Szulkin, Mathias Leffler och Lennart Jansson för det stora engagemanget och tiden som de senaste åren har lagt ner på JK. Ett speciellt tack vill vi rikta till Gustaf Törngren som nu lämnar oss i Järnkaminernas styrelse och fortsätter i DIF:s styrelse. Som invald i DIF styrelse så visade Gustaf direkt upp sin vackra hals och vi vill inte vara sämre utan ger er denna bild: