Rapport från Klack-möte

Dela gärna!

Vi gick tidigare ut med information om ett möte för att utveckla klacken. Detta möte ägde rum på Östra stations puben i tisdags och ett drygt 20-tal deltog på mötet. Fabriken, US, UCS och delar av Järnkaminernas styrelse närvarade och mycket av mötet handlade om att fler måste ta mer ansvar i klacken för att det ska bli ännu bättre. De senaste åren har vi blivit bortskämda på läktaren och nu gäller hårt arbete för att återigen nå tillbaka till de topparna som vi hade i början av 2000-talet. Om fler offrar mer på matcherna, innan matcherna och ger sig fan på att vi ska vara grymma på läktaren så kommer vi kunna skapa nya toppar. Vi är en bit på vägen när det gäller den här inställningen men vi ska bli ännu bättre. Alla på mötet var eniga om detta och en rad olika åtgärder föreslogs för att detta ska uppnås.