Granskning av Svenska Fotbollförbundet

Dela gärna!

Granskningen utgår från tidigare forskning kring hur demokrati kan och bör fungera. När dessa modeller appliceras på svensk fotboll visar rapporten att det finns ett glapp mellan supportrar, föreningar och SvFF, ett glapp som i slutändan är både en säkerhetsrisk och sänker förtroendet för svensk fotboll.

I rapporten intervjuas bland annat en representant för Järnkaminerna och Mats Jonssson (säkerhets- och evenemangsansvarig DIF), vilket gör den än mer intressant för alla djurgårdare. Flera exempel på hur DIF drabbats av märkligt agerande från förbundshåll tas upp.

Järnkaminerna hoppas att rapporten får spridning och blir startskottet på en seriös debatt om problemen inom svensk fotboll där klyftan mellan de som styr “produkten” (SvFF) och de som skapar den (vi supportrar/medlemmar i föreningarna) tycks bli allt större. Det är dags att svensk fotboll börjar präglas av riktig demokrati och dialog snarare än den ickefungerande årsmötesdemokrati SvFF-representanterna konstant hänvisar till.

Ladda ner rapporten “Lagen, Målen, Domarna” här (PDF). 

Alternativ nedladdningslänk.

Rapporten har redan fått uppmärksamhet i media, bland annat:

Ordföranden vägrade svara på kritiska frågor
Rapporten: “Förtroendet är snart slut”
Lars-Åke Lagrell: “Jag är så förbannat trött”
Kritiken växer – pamparna håller tyst