TV skrämmer bort publiken menar undersökning

Dela gärna!

I undersökningen som gjorts av Novus och TV4 (finns som PDF här) har man intervjuat ett tvärsnitt av svenska befolkningen och bland annat frågat hur ofta intervjupersonerna ser fotboll på TV respektive på plats på en fotbollsarena.

En annan av frågorna handlar om intervjupersonen tror att huliganismen har ökat i Sverige eller inte. På den frågan visar det sig att personer som ser fotboll på TV snarare än på plats på arenan i högre utsträckning tycker att huliganism har ökat.

Vi kan alltså konstatera att det av någon anledning är TV i högre utsträckning än den faktiska upplevelsen på svenska arenor som verkar skrämma folk från fotboll. De senaste dagarna har denna mediebild av fotbollen som drabbad av våld och problem varit väldigt tydlig och Järnkaminerna tycker det är tråkigt att medierna väljer att fortsätta reproducera en felaktig och vriden bild av verkligheten istället för att snappa upp det som är intressant – varför blir folk rädda för fotboll när de ser den på TV men inte när de besöker en fotbollsmatch?

Till sist bör det poängteras att undersökningen fokuserar på människors bild av fotbollsvåld och inte faktisk statistik. Till exempel menar sju av tio som intervjuas att huliganismen ökat de senaste åren trots att det i verkligheten (enligt t.ex. statistik från Rikspolisstyrelsen) är precis tvärtom. Problemen på fotbollsmatcher minskar och publiken ökar.

Det är vi i Järnkaminerna glada för och nu hoppas vi att även tidningar, radio och TV drar sitt strå till stacken och arbetar för att inte skrämma bort publik från svenska fotbollsmatcher.