Järnkaminerna har sorg – vila i frid Tumba

Dela gärna!

De flesta av oss som är verksamma inom Järnkaminerna idag har bara fått återberättat historier om Tumba. Bilder från hans aktiva karriär talar sitt tydliga språk och det har aldrig någonsin varit minsta lilla tvekan om att Sven Tumba hade ett enormt stort hjärta och engagemang för Djurgården och för svensk idrott i stort.

Det är en stor profil som lämnat oss och vi har djup sorg. Våra tankar går till Tumbas familj.

Vila i frid.

Läs om Tumba på difhockey.se