Demonstration mot polisfakturorna 14 november

Dela gärna!

Få har nog missat att Polisen i Stockholm beslutat sig för att fakturera idrottsföreningar för de polisinsatser som sker runt matcherna. Järnkaminerna tycker att detta beslut är fullständigt felaktigt och att det underminerar både svensk idrott och förtroendet för Polisen.

Demonstration utanför Globen
Därför tänker Järnkaminerna utnyttja vår grundlagsskyddade rättighet att demonstrera för att uttrycka vårt missnöje mot detta beslut. Demonstrationen kommer att ske innan och efter derbyt mot Aik Solna den 14 november och äga rum utanför vår normala klackentré vid hockeyderbyna mot Aik, och vid behov ytan ner mot Globe Hotel. Klicka här för karta, demonstrationsytan som JK ansökt om ligger mellan pricken och Globens entré. Vi väntar nu enbart på godkännande av demonstrationstillståndet för att kunna spika detaljerna.

Grundlagsskyddad rättighet
Genom att demonstrera utnyttjar Järnkaminerna nu demonstrationsfriheten som uttrycks i grundlagen så här: 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats. 

Givetvis anser vi att rätten att enligt svensk grundlag anordna demonstrationer står över Stockholmspolisens beslut att ta betalt av idrottsföreningar. Järnkaminerna är en ideell förening som nu förväntar sig Polisens fulla beskydd utan kostnad för varken oss eller någon av de föreningar som spelar match i Globen.

Det gör att den polisinsats Polisen anser kommer behövas för vår demonstration inte kommer kunna faktureras till någon. Åtminstone inte innan Carin Götblad går till Regeringen för att ompröva svensk grundlag.

Köp din biljett till derbyt härslut upp i demonstrationen utanför Globen – sjung för Djurgår’n!