Välkommen till Järnkaminernas årsmöte – 20/12 18.00

Dela gärna!

Järnkaminernas årsmöte äger rum ikväll måndag den 20 februari i Torben Grut-salen på Stadion, klockan 18.00. Ta med medlemskort eller bli medlem på plats!

Här är valberedningens förslag till styrelse i Järnkaminerna 2012.

Först och främst vill vi tacka Thomas Nylander och Rebecca Edelsvärd Nilsson för verksamhetsåret 2011. Thomas har bestämt att inte ställa upp för omval och Rebecca entledigas på egen begäran. 

Till styrelse för verksamhetsåret 2012 föreslår valberedningen följande:

Val till ordförande på 1 år:
Dan Blomberg

Omval av följande personer:
Viktor Adolfsson (2 år)

Vidare föreslår valberedningen nyval av följande personer som ledamöter i styrelsen:

Johan Andersson (2 år)
Joel Lillbroända (1 år)
Joel Andersson (1 år)
Daniel Kennlöv (1 år)
Oscar Ekblom, Olle Wessel och Anna Berg har ett år kvar på sin mandatperiod och behöver således inte föreslås på nytt.
Valberedningen föreslår följande person på nyval som suppleant i föreningen:

Emil Rehnfors (1år)
Ulrik Pershagen (1år)
Ivar Mellgren (1år)

Stockholm, 13/2 2012

/ Järnkaminernas valberedning

Hamid Shokatyan, sammankallande