Här är Järnkaminernas styrelse 2012

Dela gärna!

Under måndagens årsmöte gick medlemmarna på valberedningens linje och utsåg följande styrelse:

Ordförande (1 år)
Dan Blomberg

Ledamöter
Viktor Adolfsson (2 år, omval)
Johan Andersson (2 år, nyval)
Joel Lillbroända (1 år, nyval)
Joel Andersson (1 år, nyval)
Daniel Kennlöv (1 år, nyval)
Oscar Ekblom (1 år kvar av mandat)
Anna Berg (1 år kvar av mandat)
Olle Wessel (1 år kvar av mandat)

Suppleanter (samtliga 1 år)
Emil Rehnfors
Ulrik Pershagen
Ivar Mellgren 

Övre raden från vänster i bild: Emil Rehnfors, Johan Andersson, Viktor Adolfsson, Dan Blomberg, Joel Lillbroända, Joel Andersson, Anna Berg.
Nedre raden från vänster i bild: Oscar Ekblomd, Daniel Kennlöv, Olle Wessel.

(Årsmötesprotokoll kommer att komma upp på hemsidan så fort det har färdigställts och justerats).