Miljonförlust för Djurgården fotboll

Dela gärna!

http://www.dn.se/sport/fotboll/miljonforlust-for-djurgarden-fotboll

2011 års resultat, inklusive kostnader genom externt kapitaltillskott och avskrivningar på spelare, är -20,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med 2010 års resultat på -27,8 miljoner.

Djurgården Fotboll AB har ett positivt eget kapital på 8,8 miljoner kronor.

Source Article from http://www.dn.se/sport/fotboll/miljonforlust-for-djurgarden-fotboll