JK uppmanar: Bli medlem i DIF Hockey

Dela gärna!

Lagom till jul lanserar JK en medlemskampanj för att öka medlemsantalet i Djurgården Hockey.

I en tid av sportslig tillbakagång och allt svårare prövningar känns det som vanligt bättre om man är en del av en gemenskap.

DIF Hockey behöver stöd både ekonomiskt och på andra sätt just nu. Det har knappast funnits större anledning att bli medlem i Sveriges finaste förening.

I dag inleder Järnkaminerna och DIF Hockey en gemensam kampanj för att öka medlemsantalet i DIF Hockey. Vårt mål är att öka antalet medlemmar till 8000 innan säsongen är över. För närvarande har DIF cirka 6500 medlemmar.

Som medlem i DIF Hockey…

…blir du en del i gemenskapen.

…får du vara med och påverka föreningen.

…får du ta del av särskilda erbjudanden.

…stödjer du Djurgår’n ekonomiskt.

VÄLKOMMEN IN I DJURGÅRDSFAMILJEN

Så blir du medlem:

På denna länk kan man bli medlem direkt: http://medlem.difhockey.se/betala

Medlemsinformation

Medlemskapet gäller från den dag vi får din betalning och ett år framåt.

Medlemsavgifter:

Ungdomar t.o.m. 17 år: 250 kr

Vuxna: 400 kr

Familjer: 600 kr

Ständigt medlemskap: 5000 kr

Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev som innehåller ett diplom och medlemskort.