Järnkaminernas årsmöte 12 mars

Dela gärna!

Järnkaminernas årsmöte 2014 äger rum den 12 mars 19.00. Alla medlemmar i Järnkaminerna för 2014 är välkomna och har rösträtt. Du kan bli medlem på årsmötet. Platsen för mötet är Pokalrummet i Sofiatornet på Stadion (ingång grinden vid Sofiatornet på Drottning Sofias väg).

Senast den 5 mars ska motioner till årsmötet vara inskickade. Skicka dessa till styrelsen@jarnkaminerna.se

Valberedningens förslag till styrelse kommer att presenteras senast en vecka innan årsmötet.

Ändring i stadgarna

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller att följande formulering i stadgarna § 1:

“Föreningen är opolitisk och fristående från moderföreningarna”

ändras till

“Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt fristående från moderföreningarna”

—-

Efter årsmötet ses de som vill på en eller två öl på gamla fina Östra station för att fira Djurgårdens IF:s 123-årsdag. Väl mött!

Välkommen!