Valberedningens förslag till styrelse 2014

Dela gärna!

Järnkaminernas valberedning vill med denna text presentera sitt förslag på styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2014.

Först och främst vill vi tacka de personer vars mandatperiod går ut och som valt att inte fortsätta:

Johan Andersson
Ulrik Pershagen (suppleant)

Till styrelse för verksamhetsåret 2014 föreslår valberedningen följande:

Val av ordförande på 1 år:
Dan Blomberg

Föreslår omval av följande ledamöter:
Joel Andersson (1 år)
Viktor Adolfsson (1 år)

Föreslår nyval av följande personer:
Tommie Arvidsson (1 år)

Emil Sjöqvist, Anna Berg och Michael Larsson har ett år kvar på sina respektive mandat.

Föreslår omval av följande suppleanter (samtliga 1 år):
Joakim Larsson (tidigare ordinarie ledamot)
Ivar Mellgren

Stockholm, 5 mars 2014.

/Järnkaminernas valberedning genom John Ridderstad, sammankallande

Kortare intervju med Tommie Arvidsson som föreslås på nyval kommer inom några dagar. Glöm inte att gå på årsmötet som är den 12 mars 19.00 i Pokalrummet i Sofiatornet på Stadion.