Några klargöranden om värvningen av Marcus Nilson

Dela gärna!

Med anledning av de senaste dagarna går Järnkaminernas styrelse ut med följande text.Vi anser att det var ett stort felbeslut att värva Marcus Nilson till DIF Hockey.

Egentligen är både hans tidigare stämning av föreningen och hans sportsliga prestationer irrelevanta. Vi kan varken reda ut alla turer i rättstvisten eller bedöma hur bra eller dålig han är som spelare. Men det vi vet, och varnade DIF för, är att den här värvningen har skapat en djup splittring i våra supporterled och en förtroendekris mellan många supportrar och ledningen i DIF.

Inför värvningen bjöds vi in till ett möte där detaljer i den här affären togs upp och förklarades. Det var där som vi också påpekade vilka reaktioner värvningen skulle skapa, men beslutet var redan taget. På vissa punkter har informationen om affären ändrats efter att övergången blev klar, bland annat talet om att “facket drev på rättsprocessen”.

Järnkaminerna har full förståelse för alla supportrar som på olika sätt reagerar mot ett beslut som sätter en kil mellan djurgårdare och andra djurgårdare.

Bland JK:s medlemmar och även i vår styrelse finns det olika åsikter om det som hänt. Vi vill inte skriva någon på näsan vad de ska tycka. Därför uppmanar vi också alla supportrar att visa respekt för varandras åsikter och yttringar.

Vår verksamhet runtomkring hockeymatcherna kommer inte att förändras även om flera av oss som individer känner att engagemanget fått sig en törn. Däremot är vi fast övertygade om att beslutet att värva Marcus Nilson kommer leda till att stämningen på Hovet tyvärr försämras när den behövs som mest. En skada som kan ta lång tid att läka.

Men vi och många andra kommer inte att ge upp utan kämpa för den supporterkultur som vi vill ska råda på Hovet. Och för de värden som vi anser ska prägla Djurgårdens IF.

Järnkaminernas styrelse

jkdagen