Valberedningens förslag till styrelse 2015

Dela gärna!

Järnkaminernas valberedning vill med denna text presentera sitt förslag på styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2015.

Först och främst vill vi tacka de personer vars mandatperiod går ut och som valt att inte fortsätta:

Dan Blomberg
Tommie Arvidsson
Emil Sjöqvist
Ivar Mellgren (suppleant)

Till styrelse för verksamhetsåret 2015 föreslår valberedningen följande:

Val av ordförande på 1 år:
Viktor Adolfsson

Föreslår omval av följande ledamöter:
Joel Andersson (1 år)
Anna Berg (2 år)
Michael Larsson (2 år)

Föreslår nyval av följande personer:
John Ridderstad (2 år)
Gabriella Langius (1 år)
Robert Näslund (1 år)
Sixten Norrby (2 år)
Axel Langer (1 år)

Föreslår omval av följande suppleanter (samtliga 1 år):
Joakim Larsson

Föreslår nyval av följande suppleanter (samtliga 1 år):
Daniel Gustafsson

Stockholm, 1 mars 2015.

/Järnkaminernas valberedning genom Sebastian Palmér, sammankallande

(Johan Andersson valdes in i valberedningen på årsmötet förra året men valde att hoppa av sedan han anställts av DIF Fotboll)

Frågor? Kontakta [email protected]

Läs intervjun med Dan Blomberg som alltså väljer att lämna posten som ordförande vid årsmötet.

Presentation av de ledamöter som är föreslagna som nyval kommer under kommande veckan, liksom en intervju med Viktor Adolfsson som föreslås till ordförandeposten.

Årsmötet hålls söndagen den 8 mars i Pokalrummet i Sofiatornet på Stadion.