Fem frågor till JK:s ordförande om värdegrunden

Dela gärna!

Här nedan svarar Järnkaminernas ordförande Viktor Adolfsson på fem frågor om arbetet med värdegrundsprojektet.

Ni har varit var engagerade i framtagandet av värdegrunden från start. Vad tar du med dig från arbetet och hur känns det att se den klar?

– Jag tar med mig den enighet som finns i väldigt många frågor trots att vi kanske inte tänkt på det tidigare. Det finns en enorm kraft i just samarbetet. Det känns väldigt bra att värdegrunden är klar.

Varför tycker du att Djurgårdens IF behöver en gemensam värdegrund?

– Det allra viktigaste tycker jag är dess funktion av att ha något att hålla fast vid när det blåser. Så att vi slipper agera på känslor och istället kan falla tillbaka på våra värderingar och våra sätt att arbeta som vi kommit överens om.

Första steget i värdegrundsarbetet för alla Djurgårdare är att reflektera över värdegrunden så inom vilka av värdegrundens områden ser du som ordförande spontant en intressant utvecklingspotential om du ska välja ut en eller två?

– Jag tycker vi kan utvecklas rejält i våra föreningar både vad gäller professionalism och i att visa tydligt ledarskap.

Vad är det bästa jag som Djurgårdare kan göra för att börja arbeta med värdegrunden?

– Börja med att sprida ordet om vår värdegrund och den information som kommer komma från DIF. Sedan tycker jag man ska försöka se över hur man som individ kan applicera värdegrunden på ens eget Djurgårdsskap.

Vad är dina förhoppningar på det fortsatta värdegrundsarbetet?

– Jag hoppas att det kan leda till ett ökat samarbete mellan våra DIF-föreningar och DIF-alliansen, bättre kommunikation och en ökad känsla av framtidstro i våra led.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VÄRDEGRUNDEN