Här är Järnkaminernas styrelse 2017

Dela gärna!

Tisdagens årsmöte genomfördes utan några större konstigheter i Pokalrummet på Stadion. Ett 20-tal medlemmar närvarade. Årsmötesprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan när det är justerat och klart.

Årsmötet gick på valberedningens förslag till styrelse för 2017. Därmed tackar vi Micke Larsson, Sixten Norrby och John Ridderstad för deras tjänstgöring för Djurgår’ns bästa.

Nya ledamöter i styrelsen är Jerry Lundberg, Roberto Karlsson och Jonas Widing. Under fliken ”Styrelsen” på hemsidan kan du hitta bilder, information och kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen.

Här är JK:s styrelse för 2017: