Valberedningens förslag till styrelse i Järnkaminerna 2020

Dela gärna!

Järnkaminernas valberedning vill med denna text presentera sitt förslag på styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2020.

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till styrelseledamöterna Jonas Widing och Jerry Lundberg som valt att inte ställa upp för omval. De kommer att tackas av på årsmötet.

Till styrelse för verksamhetsåret 2020 föreslår valberedningen följande:

Val av ordförande på 1 år:
Viktor Adolfsson (omval)

Föreslår omval av följande ledamöter:

Joel Andersson (1 år)
Anna Berg (1 år)
Anna Wennerholm (1 år)

Roberto Karlsson har ett år kvar på sitt mandat.

Föreslår nyval av följande ledamöter:

Mikaela Hellström* (1 år)
Daniel Hübinette (1 år)
Tor Brisfjord (2 år)
Jonas Högefors (2 år)

*Mikaela Hellström var föregående år suppleant i styrelsen.

Stockholm, 12 mars 2020.

Järnkaminernas valberedning
Viktor von Zeipel
Thomas Nylander

Frågor? Kontakta [email protected]


Intervjuer med de personer som föreslås till nyval kommer ut på hemsidan de närmaste dagarna.

Järnkaminernas årsmöte 2020 äger rum torsdagen den 19 mars klockan 19.00. Platsen för mötet är Pokalrummet på Stadion, Sofiatornet.

Alla medlemmar i Järnkaminerna är välkomna. Du kan bli medlem på årsmötet. Om du ska komma får du dock gärna anmäla dig via vårt formulär så att vi kan anpassa lokalen m.m. efter mängden personer.

ANMÄL DIG HÄR