Rapport från Järnkaminernas årsmöte

Dela gärna!

På torsdagskvällen den 19 mars genomfördes Järnkaminernas årsmöte i Pokalrummet på Stadion. Här kommer en kort rapport om de beslut som togs och de val som gjordes till mötet.

Styrelsen gick igenom föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse och konstaterade att 2019 var ett succéår med ett medlemsrekord som putsades med nästan 600 medlemmar och givetvis SM-finalen i hockeyn och SM-guldet i fotbollen som gav föreningen en extra skjuts både gällande medlemskap och rent allmänt.

Efter att revisionsberättelsen gåtts igenom beviljade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen gällande kalenderåret 2019.

Val

Årsmötet gick på valberedningens förslag gällande styrelse och därmed ser styrelsen i JK ut så här 2020:

Omval (1 år):

Viktor Adolfsson, ordförande

Joel Andersson, vice ordförande

Anna Wennerholm, kassör

Anna Berg

Nyval (1 år):

Mikaela Hellström (tidigare suppleant)

Daniel Hübinette

Nyval (2 år):

Tor Brisfjord

Jonas Högefors

Roberto Karlsson hade ett år kvar på sitt mandat och sitter således kvar i styrelsen.

Till revisorer för Järnkaminerna valdes Therese Lindstedt (revisor) och Jonas Heimerwall (revisorssuppleant). Therese var tidigare revisorssuppleant.

Till valberedning för Järnkaminerna valdes Gabriella Langius (sammankallande), Michael Larsson och Martin Jansson.

Motioner

Årsmötet gick på styrelsens linje gällande de två inkomna motionerna. Alltså röstades motion 1 gällande ställningstagande mot VAR-teknik igenom medan motion 2 gällande utveckling av hockeyklacken avslogs.

Stort tack!

Föreningen vill rikta ett stort tack till följande personer som i och med årsmötet gjorde sina sista insatser inom sina respektive roller: Styrelseledamöterna Jonas Widing och Jerry Lundberg, revisor Jenny Spangenberg Uddenfeldt, valberedningsledamöterna Viktor von Zeipel och Thomas Nylander. Tack för era insatser!