Järnkaminernas årsmöte 2021 skjuts fram

Dela gärna!

Normalt sett brukar årsmötet i Järnkaminerna hållas under mitten eller slutet av mars månad. Som vi alla vet är det dock inte en normal tid vi lever i just nu.

Järnkaminernas styrelse, som kallar till årsmötet, har beslutat att i dagsläget inte anordna årsmötet digitalt. Istället skjuts årsmötet fram till någon gång under våren då smittoläget i samhället är mer gynnsamt och det går att genomföra ett årsmöte på ett säkert sätt. Att anordna ett möte där medlemmarna närvarar fysiskt anser styrelsen är viktigt för att alla närvarande ska kunna komma till tals och att eventuella förslag ska kunna diskuteras på ett bra sätt.

När smittoläget tillåter kommer styrelsen att kalla till ett årsmöte. I och med att årsmötet enligt stadgarna ska hållas senast den 31 mars är det upp till medlemmarna på årsmötet att ta ställning till om styrelsens bedömning av läget och kallelsen varit korrekt.

Har du synpunkter eller frågor – kontakta [email protected]