Valberedningens förslag till styrelse i Järnkaminerna 2021

Dela gärna!

Järnkaminernas valberedning vill med denna text presentera sitt förslag på styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2021. Detta förslag ligger som grund för de val som ska göras på Järnkaminernas årsmöte som äger rum i Pokalrummet på Stadion den torsdagen den 9 september klockan 19.00. Läs mer och anmäl dig här!

Till styrelse för verksamhetsåret 2021 föreslår valberedningen följande:

Val av ordförande på 1 år:
Viktor Adolfsson (omval)

Föreslår omval av följande ledamöter:

Joel Andersson (1 år)
Anna Berg (1 år)
Daniel Hübinette (1 år)

Anna Wennerholm (2 år)
Roberto Karlsson (2 år)
Mikaela Hellström (2 år)

Jonas Högefors och Tor Brisfjord har ett år kvar på sina mandat.

Stockholm, 2 september 2021.

Järnkaminernas valberedning
Gabriella Thorgren Langius
Michael Larsson
Martin Jansson

Frågor? Kontakta [email protected]