Uttalande om JO:s svar på vår anmälan i höstas

Dela gärna!

Efter derbyt den 3 oktober ifjol valde JK att JO-anmäla polisens insats vid Solnas pendeltågsstation efter matchen tillsammans med 243 privatpersoner.

Under tisdagen nåddes vi av beskedet att JO väljer att för tillfället inte vidta någon åtgärd, med hänvisningen att Åklagarmyndighetens särskilda åklagarkammare (de som utreder poliser m.m. vid brottsmisstanke) utreder saken.

Vi ser tre saker att kritisera med JO:s svar:

Först handläggningstiden, att det tog dryga fem månader att konstatera att inte vidta någon åtgärd är märkligt. Detta svar hade kunnats ges betydligt snabbare.

Vidare anser vi att det går utmärkt att kritisera en myndighets fel, trots att ärendet ligger hos en åklagare på särskilda åklagarkammaren. Vår anmälan rörde inte enbart de händelser som utreds som tjänstefel.

Slutligen skapar detta en misstro hos allmänheten generellt och idrottspubliken i synnerhet mot rättsväsendet i sin helhet. Detta stärker även bilden att polisen kan komma undan med allt. Trots att de fanns gott om videoklipp och vittnen som styrker att polisen agerat oproportionerligt vid Solna pendeltågsstation den 3 oktober 2021.

Järnkaminernas styrelse är besvikna över JO:s svar, men tyvärr är vi inte förvånade. Vi kommer fortsätta med vårt arbete kring den här händelsen och annat – för en säker och levande supporterkultur på svenska läktare 2022 och framåt.