Valberedningens förslag till styrelse i Järnkaminerna 2022

Dela gärna!

Järnkaminernas valberedning vill med denna text presentera sitt förslag på styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2022. Detta förslag ligger som grund för de val som ska göras på Järnkaminernas årsmöte som äger rum i Pokalrummet på Stadion onsdagen den 30 mars klockan 19.00. Läs mer och anmäl dig här!

Till att börja med vill valberedningen tacka Tor Brisfjord som efter två år i styrelsen inte ställer upp till omval.

Till styrelse för verksamhetsåret 2022 föreslår valberedningen följande:

Val av ordförande på 1 år:
Viktor Adolfsson (omval)

Föreslår omval av följande ledamöter för en tid av ett år:

Joel Andersson
Anna Berg
Daniel Hübinette
Jonas Högefors

Föreslår nyval av följande ledamot för en tid av ett år:

Erik Hellgren

Föreslår nyval av följande suppleant för en tid av ett år:

Jules Attar

Roberto Karlsson, Mikaela Hellström och Anna Wennerholm har ett år kvar på sina mandat.

Stockholm, 23 mars 2022.

Järnkaminernas valberedning
Gabriella Thorgren Langius
Michael Larsson
Martin Jansson

Frågor? Kontakta [email protected]

Intervjuer med Erik Hellgren och Jules Attar som föreslås till ledamot respektive suppleant kommer de närmaste dagarna på hemsidan.