Kallelse till Järnkaminernas årsmöte 2018

Dela gärna!

Järnkaminernas årsmöte 2018 äger rum tisdagen den 13 mars klockan 18.00.

Alla medlemmar i Järnkaminerna är välkomna. Du kan bli medlem på årsmötet. Om du ska komma får du dock gärna anmäla dig i formuläret nedan så att vi kan anpassa lokalen m.m. efter mängden personer.

Platsen för mötet är Pokalrummet på Stadion, Sofiatornet.

Senast den 6 mars ska motioner till årsmötet vara inskickade. Skicka dessa till [email protected].

Valberedningens förslag till styrelse kommer att presenteras på hemsidan senast en vecka innan årsmötet. Kontakta valberedningen via [email protected].