Valberedningens förslag till styrelse 2018

Dela gärna!

Järnkaminernas valberedning vill med denna text presentera sitt förslag på styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2018.

Först och främst vill vi tacka de personer vars mandatperiod går ut och som valt att inte fortsätta:

Gabriella Langius Eklöf, styrelseledamot
Alexander Hedkvist, suppleant

Till styrelse för verksamhetsåret 2018 föreslår valberedningen följande:

Val av ordförande på 1 år:
Viktor Adolfsson (omval)

Föreslår omval av följande ledamöter:

Joel Andersson (1 år)
Anna Berg (1 år)
Jerry Lundberg (1 år)

Jonas Widing (1 år, t.o.m. verksamhetsåret 2019)
Anna Wennerholm (2 år)

Jonas Widing har mandat till och med 2018 men i förslaget förlängs det mandatet till och med 2019. Detta för att inte alla ledamöter utom en ska ha utgående mandat till årsmötet 2019.

Roberto Karlsson har ett år kvar på sitt mandat.

Föreslår nyval av följande suppleanter (samtliga 1 år):
Mikaela Hellström

Stockholm, 6 mars 2018.

Järnkaminernas valberedning
Viktor von Zeipel
Thomas Nylander

Frågor? Kontakta [email protected]


En intervju med föreslagna suppleanten Mikaela Hellström kommer på hemsidan under veckan.


Årsmötet äger rum tisdagen den 13 mars klockan 18.00 i Pokalrummet på Stadion. Ska du komma? Anmäl dig via denna länk!