Kallelse till Järnkaminernas årsmöte 2019

Dela gärna!

Järnkaminernas årsmöte 2019 äger rum onsdagen den 13 mars klockan 19.00. Platsen för mötet är Pokalrummet på Stadion, Sofiatornet.

Alla medlemmar i Järnkaminerna är välkomna. Du kan bli medlem på årsmötet. Om du ska komma får du dock gärna anmäla dig via vårt formulär så att vi kan anpassa lokalen m.m. efter mängden personer.

ANMÄL DIG HÄR

Senast den 6 mars ska motioner till årsmötet vara inskickade. Skicka dessa till [email protected].

Valberedningens förslag till styrelse kommer att presenteras på hemsidan senast en vecka innan årsmötet. Kontakta valberedningen via [email protected].

Förslag till stadgeändring

Till årsmötet föreslår styrelsen en ändring av föreningens stadgar, som utretts efter införandet av EU-lagstiftningen GDPR om behandling av personuppgifter som infördes i maj 2018.

För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Inför införandet av GDPR presenterades även Järnkaminernas integritetspolicy, som det hänvisas till i det nya stadgeförslaget. Här hittar du integritetspolicyn.

I § 14 i stadgarna föreslås två tilläggspunkter om medlemmarnas rättigheter.

De föreslagna tilläggen är:

Medlem har:

 • rätt att få sina personuppgifter behandlade i enligt med rådande lagstiftning och föreningens integritetspolicy
 • rätt att få ta del av relevant och aktuell medlemsinformation, även riktad information till olika geografiska områden eller åldersgrupper

Så här ser hela § 14 ut idag:

§ 14 Medlems rättigheter

Medlem har:

 • rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • rätt att få information om föreningens angelägenheter, 
 • rätt att närvara på öppna styrelsemöten samt även yttranderätt på dessa möten,
 • rätt att ta del av de förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna,
 • yttranderätt, förslagsrätt, närvarorätt och rösträtt på föreningens årsmöte och extra årsmöte

Så här skulle § 14 se ut om förslaget går igenom:

§ 14 Medlems rättigheter

Medlem har:

 • rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • rätt att få information om föreningens angelägenheter, 
 • rätt att närvara på öppna styrelsemöten samt även yttranderätt på dessa möten,
 • rätt att ta del av de förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna,
 • yttranderätt, förslagsrätt, närvarorätt och rösträtt på föreningens årsmöte och extra årsmöte.
 • rätt att få sina personuppgifter behandlade i enlighet med rådande lagstiftning och föreningens integritetspolicy
 • rätt att få ta del av relevant och aktuell medlemsinformation, även riktad information till olika geografiska områden eller åldersgrupper