Motioner till årsmötet och styrelsens yttranden

Dela gärna!

Det har inkommit två motioner till Järnkaminernas årsmöte den 19 mars. Här kan du läsa motionerna i sin helhet och även ta del av styrelsens yttrande kring dessa.

Motion 1: Föreningsställningstagande emot VAR-teknik i Sverige

Bakgrund

Svensk fotboll är på frammarsch. Ekonomin i många elitföreningar är starkare än någonsin, vi klarar oss bättre i Europa än på länge och uppslutningen bland supportrar är stor. Svensk fotbolls kanske viktigaste framgångsfaktor är vår publik, en publik som återkommande hyllas internationellt för dess stora engagemang och starka läktarkultur. Vi tror att det för svensk fotbolls långsiktiga välmåendes skull är viktigt att slå vakt om denna publik, och att värna om läktarupplevelsen.

VAR (Video Assisted Referee) är ett tillämpat nyttjande av videoteknologi inom ramen för domarskapet som ger huvuddomaren möjlighet att se repriser på avgörande matchsituationer via TV-monitorer placerade nära planen, och/eller få assistans av de speciella VAR-domare som  bevittnar matchen via TV-kameror. Tanken med tekniken är att assistera huvuddomaren vid matchbeslut som t. ex. straffsituationer, utvisningssituationer och målsituationer (inklusive eventuell offside innan målet). Denna relativt marginella förbättring av domarnas beslutsfattande anser vi inte väger  upp för alla de negativa effekter implementeringen av VAR gett upphov till i de försök som har gjorts hittills.

Fotboll är en idrott med rullande klocka och generellt få mål. Den tillämpning av VAR som fotbollspubliken hittills har fått bekanta sig med passar väldigt dåligt med idrottens format och dramaturgi. Att beröva publiken på det fåtalet klimaxtillfällen som målsituationer ger upphov till är att stympa fotbollen. En huvuddomares regeltillämpning kommer alltid att vara subjektiv, och vår uppfattning är att VAR inte skapat större förståelse eller acceptans av kontroversiella domslut bland supportrar. Syftet med VAR är gott, men systemet är anpassat för TV-publiken. Implementeringen fungerar inte och domsluten är inkonsekventa.

Ibland är det modiga att säga nej, det kloka att inte flyta med strömmen. Vi anser att de negativa effekterna VAR skulle föra med sig för svensk fotboll vida överstiger de positiva och därför ska Djurgårdens IF som förening förhålla sig negativa till införandet av VAR.

Förslag till beslut

Järnkaminerna skall vara emot införandet av VAR i svensk fotboll via detta medlemsbeslut. Därför yrkar jag:

– Att Järnkaminerna aktivt ska driva frågan emot införande av VAR inom svensk elitfotboll.

– Att arbetet ska ske i samtliga aktuella forum; omröstningar kring frågan om VAR:s införande, men även via media, intresseorganisationer kring fotboll och liknande.

Stockholm 9 mars 2020

Harri Korhonen medlem #6418

Styrelsens yttrande

VAR är en brännande het fråga i den internationella fotbollen och det kommer startas en utredning hos Svensk elitfotboll (SEF) som väntas bli klar 2021. Flera föreningars årsmöten har redan haft förslag uppe på sina årsmötet och flera klubbar har antagit motioner som gör att de nu ska verka mot införandet av VAR.

Vi delar motionsställarens synpunkter på VAR som något som hotar den fotboll som vi alla älskar och att en millimeterrättvisa inom fotbollen varken är uppnåelig eller önskvärd så som VAR fungerar.

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Motion 2: Utveckling av ståplatsen på Hovet

Utöver motionställaren så har det säkert inte undgått någon att ståplatsläktaren på Hovet är inte var den en gång var. Personer som sitter ner, frånvaro av sång i perioder, även efter särskilda händelser och positivt resultat på isen. Det har säkerligen varit toppar emellanåt, dock så borde alla överens om att vi kan bättre.

Förklaringarna till den negativa trenden är många likväl förslagen till förbättringar angående detta. Det finns säkert många (utöver motionställaren) med idéer och förslag, men det bästa vore nog att samlas allihopa (likt i fotbollen 2010) och tillsammans komma fram till något konkret för att få tillbaka gnistan till ståplats och lägga grunden för framtiden av klacken för framtida generationer.

Därför yrkar denna motionställare följande:

1. Vid första möjliga tillfälle sammankalla ett supportermöte för supportrar/medlemmar.

2. Vid mötet skall närvarande supportrar/medlemmar delas upp i grupper där diskussioner ska föras och förslag ska presenteras från varje diskussions-grupp.

Alla dessa förslag från diskussions-grupperna skall tillsammans utgöra en handlingsplan för förbättring och utveckling av ståplats på Hovet.

Anton Lindblom, medlem #3556

Styrelsens yttrande

Vi delar motionsställarens oro och synpunkter om utvecklingen på läktarna på DIF:s hockeymatcher. Det är ett pågående och främst långsiktigt arbete som görs tillsammans med DIF Hockey för att kunna få läktarkulturen att blomstra i framtiden – det finns dock få “quick fixes”.

I det arbetet är det mycket möjligt med någon form av workshop där medlemmar och andra bjuds in att delta. Styrelsen kommer ta med sig detta förslag i det fortsatta arbetet med hockeyn, men anser inte att det krävs ett årsmötesbeslut i denna fråga.

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen, av ovanstående anledning.


Järnkaminernas årsmöte 2020 äger rum torsdagen den 19 mars klockan 19.00. Platsen för mötet är Pokalrummet på Stadion, Sofiatornet.

Alla medlemmar i Järnkaminerna är välkomna. Du kan bli medlem på årsmötet. Om du ska komma får du dock gärna anmäla dig via vårt formulär så att vi kan anpassa lokalen m.m. efter mängden personer.

ANMÄL DIG HÄR