Valberedningens förslag till styrelsen i Järnkaminerna 2023

Dela gärna!

Järnkaminernas valberedning vill med denna text presentera sitt förslag på styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2023. Detta förslag ligger som grund för de val som ska göras på Järnkaminernas årsmöte som äger rum i Pokalrummet på Stadion onsdagen den 15 mars klockan 19.00. Läs mer och anmäl dig här!

Till att börja med vill valberedningen tacka Roberto Karlsson och Mikaela Hellström som efter fyra respektive tre år i styrelsen inte ställer upp till omval.

Till styrelse för verksamhetsåret 2023 föreslår valberedningen följande:

Val av ordförande på 1 år:

Viktor Adolfsson (omval)

Föreslår omval av följande ledamöter för en tid av ett år:

Joel Andersson
Anna Wennerholm
Anna Berg
Daniel Hübinette
Jonas Högefors
Erik Hellgren
Jules Attar (tidigare suppleant)

Föreslår nyval av följande ledamot för en tid av ett år:

Emil Fredlund
Nils Grundström

Stockholm, 8 mars 2023.

Järnkaminernas valberedning

Michael Larsson
Gabriella Thorgren Langius
Oscar Andersson


Intervjuer med Emil Fredlund och Nils Grundström som föreslås till nya ledamöter i styrelsen finns att läsa här!