Rapport från Järnkaminernas årsmöte

Dela gärna!

På onsdagskvällen hölls Järnkaminernas årsmöte i anrika Pokalrummet på gamla fina Stockholms Olympiastadion. Kalenderåret 2018 skulle avhandlas.

JK:s ordförande Viktor Adolfsson hälsade medlemmarna välkomna och lämnade sedan över till DIF Fotbolls Mats Jonsson, tillika JK-medlem, som fick årsmötets förtroende att agera mötesordförande.

Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse liksom revisors berättelse gicks igenom och lades till handlingarna, därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret. Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade 50 kronor för barn 0-12 år, 150 kronor för vuxna och 3000 kronor för ständigt medlemskap.

Sedan var det dags för de olika valen där det stod klart årsmötet gick på valberedningens linje och att den sittande styrelsen valts om i sin helhet och därför ser ut som följer under 2019:

Ordförande

Viktor Adolfsson

Ledamöter

Joel Andersson
Anna Berg
Anna Wennerholm
Jonas Widing
Roberto Karlsson
Jerry Lundberg

Suppleant

Mikaela Hellström

Till årsmötet hade styrelsen lämnat ett förslag till stadgeändring med anledning av EU-lagstiftningen GDPR som kom i maj förra året. Detta förslag presenterades i samband med kallelsen till årsmötet. Förslaget presenterades och röstades sedan igenom av ett enhälligt årsmöte.

Till årsmötet hade också en motion lagts om att JK borde arrangera en innebandyturnering. Motionen i sin helhet och styrelsens svar presenterades på hemsidan inför mötet.

Efter att Viktor Adolfsson redogjort för varför styrelsen yrkade avslag fick motionsställaren Anton Lindblom presentera sitt förslag närmare, innan årsmötet gick till röstning. Där röstade årsmötet på styrelsens linje och motionen avslogs.

Efter att motionen behandlats var det dags för mötesordförande Mats Jonsson att lämna över till Viktor Adolfsson som tackade alla närvarande medlemmar för kvällen och avslutade mötet i Pokalrummet.