Vi säger det igen: NEJ till VAR i svensk fotboll!

Dela gärna!

Under Stockholms Fotbollsförbunds årsmöte togs det upp motioner från DIF, AIK och Hammarby om att arbeta emot ett införande av VAR i Svensk elitfotboll. StFF:s styrelse yrkade avslag till motionerna, efter en omröstning stod det klart att mötet gått på styrelsens linje, och att StFF fortsatt inte ska aktivt arbeta emot införandet av VAR i svensk elitfotboll.

Då det var en sluten votering vet vi inte hur respektive förening röstade, men röstningsresultatet hintar om att de motionerande föreningarna var nästan ensamma om att rösta ja till motionerna. De mindre föreningarna röstade nej, gissningsvis utan någon åsikt i frågan och därmed gick de bekvämt på StFF:s styrelses yrkande då det är en het fråga.

Denna distrikts-omröstning (samt den i Göteborg) bryter mot en tidigare överenskommen uppdelning där elitklubbarna inom Svensk fotboll delat upp sina områden var för sig. Elit hanterar frågor som berör dem, bredd hanterar frågor som berör dem.

De mindre klubbarna, distrikten och SvFF förstår inte kraften och innebörden av att köra över elitfotbollen, vars majoritet via medlemsbeslut är emot VAR, och är de som faktiskt skulle påverkas av systemets införande. Det finns betydligt bättre frågor för breddklubbarna att fokusera på än att ta strid om VAR, frågor som gynnar motion och rörelse, fotboll som breddidrott och ungdomsverksamhet m.m.

Vad vi supportrar kan göra nu är att aktivera oss i våra lokala breddidrottsföreningar, motionera om nej till VAR och uppmana dem att vara på plats på Svenska fotbollförbundets representantskapsmöte i höst.

NEJ TILL VAR I SVENSK FOTBOLL

Järnkaminerna Stockholm