Valberedningens förslag till styrelse i Järnkaminerna 2024

Dela gärna!

Järnkaminernas valberedning vill med denna text presentera sitt förslag på styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2024. Detta förslag ligger som grund för de val som ska göras på Järnkaminernas årsmöte som äger rum i ”Studion” på DIF Hockeys kansli vid Entré 2 i Globen, tisdagen den 5 mars klockan 18.00. Läs mer och anmäl dig här!

Till att börja med vill valberedningen rikta ett stort och varmt tack till allas vår Joel Andersson som efter totalt 18 år i styrelsen och 25 år i JK:s tjänst valt att inte ställa upp för omval. Läs mer om Joels gärning här!

Till styrelse för verksamhetsåret 2023 föreslår valberedningen följande:

Val av ordförande på 1 år:

Viktor Adolfsson (omval)

Föreslår val av följande ledamöter för en tid av ett år:

Anna Berg (omval)
Emil Fredlund (omval)
Daniel Hübinette (omval)
Jonas Högefors (omval)
Erik Hellgren (omval)

Föreslår val av följande ledamöter för en tid av två år:

Anna Wennerholm (omval)
Nils Grundström (omval)
Jules Attar (omval)
Oliver Nagel (nyval)

Föreslår val av följande suppleant för en tid av ett år:

Alice Dahle (nyval)

Stockholm, 27 februari 2024.

Järnkaminernas valberedning

Roberto Karlsson
Michael Larsson
Gabriella Thorgren Langius
Oscar Andersson


Intervjuer med Oliver Nagel och Alice Dahle som föreslås till nyval finns att läsa här!